സ്വാഗതം..

എന്റെ പെരാന്ത് വായിക്കാന്‍ വന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വാഗതം.... പിന്നെ, കമന്റാതെ പോകരുത് കേട്ടോ!

Sunday, April 1, 2007

ഞാനും വരട്ടെയൊ ബ്ലോഗരെ?


ഞാനൊരു വയറസ്....

ബൂലോഗ ബ്ലൊഗരുടെ ബ്ലോഗൂലകം കണ്ട് കണ്ണു കടി വന്നപ്പോള്‍ അസൂയ മൂത്ത് ഇറങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചതാണ് ! വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ കാര്യം പറയാം...
"ഈയുള്ളവന്റെ ‘പെരാന്ത്’ വായിച്ച് കമന്റണം ".

കാത്തു നില്‍ക്കാനാവില്ല! ഇപ്പോ‍ തന്നെ തുടങ്ങുന്നു!

No comments: